• Om mig som billedkunstner:

  Jeg begyndte som abstrakt billedkunstner i 2009. I 2015 udviklede jeg mig til naturalistisk tegner og maler. Jeg udviklede 6 nye naturalistiske illustrationsttreger og fik dem alle censureret igennem til rejsende udstillinger, censurerede udstillinger og museumsudstillinger overalt i Europa og USA. I dag behersker jeg 11 illustrationsstreger, og jeg bruger dem alle 11 efter behov og inspiration og når jeg får bestillinger på dem.

  Jeg er en MEGET aktiv billedkunstner i både ind- og udland med en begrænset produktion. Det kræver et vist "drive." Derfor vil værker fra miniaturekunst udstillingen "Med Lup og Blyant" i Tivoli, der ikke er blevet solgt, fra den 1/11 2017 blive indleveret til og tilbudt til nationale og internationale kunstjuryer med censurerede udstillinger, permanente offentlige samlinger / udstillinger, juryer, der udvælger selectede artists og værker til museumsudstillinger og
  rejsende udstillinger / temaudstillinger.

  Det vil altså sige, at dét, der ikke bliver solgt, vil IKKE blive sat ned i pris i de sidste dage af udstillingen i TIVOLI, men i stedet blive brugt til at promovere næste års miniaturekunst udstilling ved evt. at blive antaget på langvarige censurerede udstillinger overalt i resten af verden i mellemtiden, hvilket man så vil komme til at kunne følge her på hjemmesiden og på Miniaturevrækstedets FB-side.

  Mine skala 1:12 bliver solgt med de viste rammer om for at beskytte de små værker, mens mine øvrige mini- og miniatureværker bliver solgt uden rammer, men indpakket i en stiv , let og rejsevenlig emballage til beskyttelse.

  Når du har betalt for ét af mine miniature malerier i Miniatureværkstedet, kan du naturligvis tage det med dig hjem med det samme, det skal ikke nødvendigvis blive hængende til udstillingen er slut, for jeg færdiggør sikkert også nye små værker, mens værkstedet er i Tivoli, som så kan komme ind i dén udstillingsramme dit maleri har siddet i.


  London Art Biennalen har valgt at lægge en biografi om mig på deres hjemmeside, et kort Artist- CV, det finder du her:

 • About me as an artist:

  I began my artistically career as an abstract drawer and painter in 2009. In 2015 I developed into a naturalistic illustrator and painter. I developed 6 new naturalistic illustration lines and got them all on juried, travelling and museum exhibitions all over Europe and USA. Today, I master 11 illustration lines and I use them all to my needs and inspiration and when I get an art order for them.

  I am a VERY active multi-faceted artist both inside and outside Denmark with a limited production. It takes some certain drive to be me. Therefore, artworks from my miniature art exhibition in TIVOLI "Med Lup og Blyant" which are not sold from Nov 1st 2017 will be submitted to national or international art juries for juried exhibitions, permanent public collections /exhibitions, and sent out for customers / juries who gather selected artists and artworks for museum exhibitions / travelling exhibitions /theme exhibitions.

  That is, artworks which are not sold will NOT be lowered in price during the last few days in TIVOLI, but instead used for promoting next years miniature art exhibition by meanwhile eventually being accepted for juried exhibions abroad which you will be able to follow on the web-site and on FB-page of miniatureværkstedet.


  My miniature artworks scale 1:12 will be sold with the shown frames ffor protection of my litlle artworks, while my other mini- and miniature artworks will be sold without frames, but instead packed in a stiff and light travelling friendly emballage for protection.

  When you have payed for one of my miniature artworks in Miniatureværkstedet, naturally, you can take it with you home, at once when you leave my gallery. It doesn´t necessaryli need to stay in the gallery until this show is over, because I might also finish some new artworks while my workshop and gallery is in Tivoli, which can be showed in the exhibition frame, which you artwork was showed in.

  The London Art Biennale has chosen to have my short biography on their web-site, you will find it here:

Mine 11 illustrationsstreger. / My 11 illustration lines.

 • Et noget længere og langt mere udbygget artist-CV finder du her på min gallerihjemmeside: • A much longer and more detailed artist-CV of mine you will find here on my gallery website:

Min lup.... My magnifying glass.