Lidt historie / History behind Miniatureværkstedet

Rev: 21/7 2017:

 • Unik kunst til dit lille hjem

  Af alle mine kunstneriske værksteder er miniatureværkstedet nok dét, der har fascineret folk mest, da jeg arbejder med lup og samtidigt med alderen er blevet synshandicappet. Men det betyder så, at jeg i stedet besidder en stor abstrakt uendelig indre kunstnerisk forestillingsverden.

  En oversvømmelse af min private store atelierbolig i 2014, en medfølgende flytning til en lillebitte privatbolig og mangel på plads, samt et behov for midler til at finansiere opbygningen af et lille museum førte lynhurtigt til,....

  .... - Nå, ja, det blev jeg så miniaturedesigner og miniaturekunstner af.

  Det vil sige, at jeg i miniatureværkstedet fremstiller små fikse ting, unik kunst til dit lille hjem, og at du kan købe håndproducerede ting helt ned til dukkehusstørrelse hos mig.

  Det gik lynhurtigt op for mig, at der ikke produceres ret meget smart, fikst og lækkert original kunst, kunsthåndværk og design til folk, som jeg, der bor småt og lever det enkle liv. Dét, der findes, er som oftest masseproduceret på en fabrik, så naboen har det også. Selvom du bor småt og centralt, behøver du ikke slække på kvalitet og standard, hvorfor skal du også dét?... - og du vil måske også gerne indrette dig med unik kunst til dit lille hjem.

  Velkommen til mit miniatureværksted og galleri!

  Lisbet Lærke

 • Unique art for your small home.

  Of all my artistic workshops, my miniature workshop is probably the one that has fascinated people most since I work with magnifying glasses and at the same time by age have become visually handicappet. But that only means that I instead master a big inner infinite abstract imaginary artistically universe.

  A flood of my private large studio home in 2014, an accompanying move to a tiny private residence and a lack of space as well as a need for funding to build a small museum quickly led to ....

  .... Well, yes, I became a miniature designer and miniature artist from that.

  That is, in my miniature workshop, Miniatureværkstedet," I produce small smart decorations, crafts and original unique art for your small home and you can buy my hand-produced items right down to dollhouse size.

  Quickly I realized that not very much smart and delicious original art, crafts or design are produced for people like me who live in a small home and practice simple living. If it is there it is often mass-produced on a factory, so you neighbour has it, too. Though you live small and central, you probably don´t want to go down on quality and standard , why should you?
  ..- and maybe you also want to decorate with unique art for your small home.

  Welcome to my miniature workshop and gallery!

  Lisbet Lark.