• Miniature nyheder

  Den nemmeste måde at holde sig orienteret om mine aktuelle nyheder indenfor miniaturer og følge mig og mit arbejde, eventuelt kontakte mig vedrørende min miniature verden og arbejdende miniature værksted, er at gå ind og "synes-godt-om" FACEBOOK-siden, "Miniatureværkstedet, Miniatures by Lark," der hører sammen med denne hjemmeside. Husk dér hvor du har "liket" siden at trykke på "følg", så er du garanteret alle opdateringer fra siden, og du kan skrive til mig via FB-sidens kontaktfelt. På FACEBOOK-siden kommer der nogle gange nyheder omkring mit miniature univers, som ikke kommer på denne hjemmeside og vice versa.

  Ét af de første spørgsmål, jeg har fået stillet, er, om jeg ikke kan få sat en tæller påde unikke antal besøgende på denne hjemmeside, har fundet den, og det være hermed gjort pr dags dato (24// 2017). Den står nederst på siden, der er oprettet ultimo maj 2017.

  Venlig hilsen
  Lisbet Lærke

 • Miniature news

  The easiest way to keep yourself updated about my current news within miniatures and following me and my work, eventually contact me concerning my miniature world and miniature workshop, is to find and "like" the FB-page, "miniatureværkstedet, - miniatures by Lark" which is related to this website. Eventually you can block copy the name to the search field on FACEBOOK if you don´t have that "æ"-letter. Remember to push "Follow" underneath your "like" then you will be garanteed al updates from the page and you can write to via messenger. On the FB-page sometimes the news come which are not on this web-site and vice-versa.
  One of the first questions somebody asked me is if I can activate the counter of unique number of visitors on this website. I have finally found it, and done it today. You will find it on the lower part of this website, which is started ultimo May 2017.

  Sincerely
  Lisbet Lark.