"Blood Moon" Papirklip åbningsevent i Tivoli under Halloween 2017 / "Blood Moon" opening paper craft event at Tivoli during Halloween 2017

Unikke mini lysposer, der alle er håndklippet af Lisbet Lærke. Fremstillet af genbrugspapir og pap. De kan enten have vidt forskellige heksemotiver eller forskellige flagermusemotiver / Unique tealight candle bags which all are hand cut by Lisbet Lark. Created from recycling paper and cardboard. They can either have completely different witch motives or different bat motives.

 • Natten til den 28. september 2015 stod jeg som naglet fast udendørs og betragtede den dragende kæmpestore rødorange måne i den stjerneklare nat. Den sjældne måneformørkelse, der på én gang var en blodmåne, supermåne og en efterårsmåne skabte en varm flaksende beroligende stemning i farvedialogen med de flyvende levende væsner i natten. En så betagende stemning, som jeg med det samme vidste, at jeg ikke ville kunne lade være med at forsøge på ét eller andet tidspunkt i fremtiden at dele med resten af verden gennem min kunst.

  Denne fascinerende naturoplevelse blev starten på en ny rejse gennem papirklipperiet og papirkunsten, der kulminerede i eventen "Blood Moon" under Halloween i Tivoli i efteråret 2017.


  Siden 2011 har jeg været aktiv som international papirkunstner med udstillinger på flere censurerede udstillinger, rejsende udstillinger, museumsudstillinger og kunst biennaler i udlandet bag mig, gennem organisationen International Associations of Paper Makers And Paper Artists.


  Lisbet Lærke.


  NB: Flere praktiske oplysninger om mine håndklippede minilysposer længere nede ad denne side.

 • The night before Sept 28th 2015 I stood nailed outside watching the alluring huge red orange moon in the starry night. This rare eclipse of the moon, which at the same time was a blood moon, a super moon and an autumn moon created a warm flickering calming atmosphere in its colour diagloque with the flying living beings of the night. A so breathtaking atmosphere which I at once new that I couldn´t help sharing in the future with the rest of the you through my art.

  This fascinating nature experience became the start of a new journey which culminarted in the event
  " Blood Moon" during Halloween in Tivoli autumn 2017 during Halloween 2017.

  Since 2011 have been an active member of the international artist organization International Associations of Paper Makers and Paper Artists with several juried exhibitions, travelling exhibitions, museum exhibition and art biennales abroad behind me.
  Lisbet Lark

  NB: More practically informations about my handmade mini candle light bags further down this page.

-----------------------------------------------

Papirkunstprodukter / Paper craft products

 • Mini mini unikke Halloween lysposer papirkunsthåndværk håndklippede af papirkunstner Lisbet Lærke.

  Lisbet Lærke frihåndsklipper poserne med en lille saks og ikke ret meget andet. Alle motiverne er forskellige, for saksen finder selv vej i pappet og papiret.
  Heksene er vidt forskellige typer, aldre, tykke, tynde, nogle kantede, nogle er runde og så videre. For ingen kvinder er ens. Alle flagermusene og dødningehovederne er forskellige, for de er også klippet med en saks...- også er der det ubeskrivelige med himlen, de svæver rundt på...
  Velkommen til en magisk og lyslevende papirkunst verden! Så levende, at vi har svært ved at tage et skarpt foto af dem.

  Lisbet Lærke klipper og fremstiller de unikke mini lysposer "live" i Miniatureværkstedet i Tivoli, som er det eneste sted, du kan købe dem, og tilmed til en pris hvor alle kan være med. Sælges med skrueforseglet batteri, som gør dem velegnede til børneværelset, børnefesten, barnevognen, eller hvad med at bruge dem på dit hotelværelse eller som bordpynt? Anvendelsesmulighederne er mange i de hyggelige efterårsstunder. Alle de håndlavede mini lysposer kan stå selv eller hænges op i hanken.

 • Mini mini tealight candle bags hand cut by paper artist Lisbet Lark

  Lisbet Lark is cutting all the small bags by hand using a small pair of scissors and not much more... All her motives are different, because her scissors are working on their own in the cardboard and paper.
  Her witches are all different types, ages, tick, thin, edged, round and so on. Because no women are identically. All her bats and sculls are different from each other, because they are cut with a pair of scissors, too. ... and then there is this indescribable with the sky they are floating on... Welcome to at magically and living paper craft world. So living that it is difficult for us to get a sharp photo from it.
  Lisbet Lark is cutting and creating her unique mini tealight candles "live" i Miniatureværkstedet in Tivoli which ia the only place you cam buy them.- and moreover to a price that suits everybody. Will be sold included a screw sealed battery, which makes them suitable for the nursery, kids party, your pram, or what about using them in your hotel room or as a table dekoration? The possibilities are endless in cozy autumn months. All the handmade mini candle light bags can stand by themselves or hang in their handles.

 • Me sitting outside my small cottage at Tivoli in Oct 2017 creating over 400 DIFFERENT witches paper art candle light bags.

 • .... Blood Moon Spirit....